background shape

Windenergie Verdubbelt, Zonnestroom gedaald in februari

article featured image

Nederland heeft in februari dit jaar bijna twee keer zoveel stroom uit windenergie geproduceerd als in dezelfde periode vorig jaar. Bij windparken op de Noordzee verdubbelde dit zelfs. Terwijl het aandeel van zonne-energie juist daalde, vanwege het gebrek aan zonnestralen gedurende de maand.

Toename in duurzame energieopwekking

In februari werd 52 procent van alle elektriciteit duurzaam opgewekt, voornamelijk door windenergie. Dit is een opmerkelijke stijging in vergelijking met de 37 procent van februari 2023.

Zonne-energie achterblijver vanwege grijze dagen

In tegenstelling tot windenergie, bleef zonne-energie achter. Zonnepanelen produceerden 18 procent minder stroom, ondanks een toename van het aantal geïnstalleerde panelen ten opzichte van vorig jaar. Het gebrek aan zonuren in februari, met slechts 38 uur tegenover een gemiddelde van 90 uur was de belangrijkste oorzaak

Ondanks weersomstandigheden, toename in zonnepaneelaanvragen

Interessant genoeg weerhield het sombere weer woningeigenaren niet om nieuwe zonnepanelen te bestellen. Installateurs zagen juist een toename van het aantal aanvragen sinds half februari, vooral na het besluit van de Eerste Kamer om de salderingsregeling niet af te bouwen, wat de terugverdientijd van zonnepanelen verkortte.

Trend naar duurzame energie in lijn met overheidsdoelen

Deze verschuiving in energieopwekking komt overeen met de doelen van het kabinet om tegen 2030 70 procent van de elektriciteit uit hernieuwbare bronnen te halen, met een volledige overstap naar duurzame energie in 2050.

Heb je vragen?
Neem dan contact op.

logo
  Kobaltweg 11
3542CE Utrecht
icon phone 030 227 0700 icon mail klantenservice@saemen.nl
NIEUWSBRIEF
icon chevron right