background shape

Schade door extreem weer in Nederland fors gedaald in 2023

article featured image

Nederlandse huishoudens en bedrijven hebben vorig jaar aanzienlijk minder schade geleden door extreem weer. Verzekeraars ontvingen voor 357 miljoen euro aan schademeldingen door bliksem, hagel, regen, overstromingen, vorst en storm. Dit is ruim de helft minder dan in het recordjaar 2022.

Minder Schade Door Extreem Weer

Volgens recente gegevens is het schadebedrag van 2023 gelijk aan het gemiddelde van de afgelopen jaren. Vorig jaar werd er 112 miljoen euro uitgekeerd voor beschadigde motorvoertuigen, vooral door extreem weer in de zomer. De zware zomerstorm Poly veroorzaakte in juli voor 83 miljoen euro schade, terwijl hagelbuien in Zuid-Europa hetzelfde maand 45 miljoen euro aan schade opleverden, vooral aan auto's en caravans.

Geen Noemenswaardige Winterstormen

Het lagere schadebedrag in 2023 is vooral te danken aan het uitblijven van "noemenswaardige" winterstormen in Nederland. In 2022 zorgden de februaristormen Eunice, Dudley en Franklin voor het grootste deel van de totale schade, waardoor dat jaar als een recordjaar de boeken inging. Het ontbreken van dergelijke winterstormen heeft een significant effect gehad op de totale schadecijfers van 2023.

Heb je vragen?
Neem dan contact op.

logo
  Kobaltweg 11
3542CE Utrecht
icon phone 030 227 0700 icon mail klantenservice@saemen.nl
NIEUWSBRIEF
icon chevron right