background shape

Nederland Vermindert Energieverbruik met 17 Procent

article featured image

Nederland heeft sinds het jaar 2000 een aanzienlijke daling van het energieverbruik gerealiseerd. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat het totale energieverbruik met 17 procent is afgenomen. Deze daling is voornamelijk te danken aan besparingen in huishoudens, de landbouw en de energiesector, waar het verbruik van steenkool zelfs gehalveerd is. Vooral huishoudens laten een sterke daling zien van 30 procent, gevolgd door de landbouw en energiesector met elk 25 procent minder verbruik.

Positieve impact op klimaatdoelen

De afname van het energieverbruik heeft een positieve impact op de klimaatdoelen van Nederland. Minder energieverbruik betekent minder noodzaak om energie op te wekken, wat leidt tot een lagere uitstoot van broeikasgassen. Het gebruik van fossiele brandstoffen zoals kolen, aardgas en olie is sinds 2000 met meer dan een kwart gedaald, wat een aanzienlijke bijdrage levert aan een klimaatvriendelijkere economie. Desondanks zijn er nog veel kansen voor verdere besparing, vooral in de industrie.

Nog veel potentie voor verdere besparingen

Volgens experts liggen er nog aanzienlijke mogelijkheden voor verdere energiebesparingen, met name in de industrie. Hoewel sectoren zoals de mobiliteit een daling van 10 procent in energieverbruik laten zien, blijft de industrie, waaronder de farmaceutische en chemische sector, achter met slechts een daling van 5 procent. 

Toekomstige uitdagingen en kabinetsbeleid

Het nieuwe kabinet van PVV, NSC, BBB en VVD staat voor de uitdaging om verdere energiebesparingen te realiseren. Hoewel het kabinet-Schoof het nieuwe ministerie 'klimaat & groene groei' opricht, is er scepticisme over de mogelijkheid van economische groei zonder milieuschade. Nederland moet minder afhankelijk worden van buitenlandse energie. Ondanks de daling in gasverbruik is het aandeel van olie in het energiesysteem juist gestegen van 37 naar 42 procent. 

Heb je vragen?
Neem dan contact op.

logo
  Kobaltweg 11
3542CE Utrecht
icon phone 030 227 0700 icon mail klantenservice@saemen.nl
NIEUWSBRIEF
icon chevron right